Jdi na obsah Jdi na menu
 


LSVJ- LÉČENÍ SKRZE VYŠŠÍ JÁ

LSVJ
CO LZE TOUTO METODOU LÉČIT:

aura_bytost.jpg

 
► zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
► problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu
► únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
► stavy úzkosti, fobie a deprese 
► psychická traumata
► většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma apod.
► dlouhodobou trvající bolest, jejíž příčinu nemůže klasická medicína objasnit
► některé kožní problémy
► příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištění a vyčištění vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah
► nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohdy se podílejí na rozvoji chorob
► testovaní, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat
► diagnostikovat zablokované, a disharmonicky pracující čakry, jejich následná harmonizace
► diagnostikovat a čistit auru
► odvádět přivtělené duše a další duchovní entity
► zjišťovat zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti 
► je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata, předměty, vztahy s lidmi (otcem, tcchýní, partnerem, dítětem a pod.)
► vyčistit zablokované energie na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi, je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak se zlepšil stav mnohých nemocí
► neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo 
a mnoho dalšího.
 

39b273a8ab_51206889_o2.jpg

Dále se také provádí touto metodou:

- pročištění vztahů

- odstranění vztahových vláken z minulosti

- pročištění nemocí

- pročištění strachů

- pročištění prenatálu a porodu

- pročištění předešlých smrtí

- pročištění budoucnosti

- odpuštění

 
 
Průběh konzultace
 
Práce s Vyšším Já spočívá v používání kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky. K tomu všemu je třeba soustava tabulek, v nichž je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci. 
 
Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Jde vše praktikovat i na dálku, tedy osobní přítomnost klienta není nutná. Od klienta se vyžaduje jen vědomá a aktivní snaha řešit vlastní problémy, jeho vědomá ochota přijmout změnu. Mnoho klientů totiž žije v představě, že terapeut s pomocí spirituálního léčení vyčistí a odstraní jejich problémy – a tím je věc vyřešena. Je nutné, aby klient změnil svůj způsob života, myšlení a jednání, aby znovu nevytvořil prostor pro opětovný vznik či návrat těch energií, které již jednou byly vyčištěny. Předpokladem vyléčení je, že klient se bude na svém vyléčení aktivně podílet aspoň ze 60 %, těch zbývajících 40 % tvoří pomoc léčitelů a ostatních lidí.
 
Každý klient, u kterého proběhlo duchovní léčení skrze Vyšší Já na dálku, obdrží popis průběhu léčení i s výsledky emailem.
Ostatní si ho osobně vyzvednou.
 
Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech, točení hlavy, nebo mohou i plakat… Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad pro to, aby se staré problémy už nevracely. 
 
 
Výhodou metody LSVJ je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace. 
 
Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Člověk může přijmout svoje problémy a těžkosti a zvolit si život ve stresu a nemoci, nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda LSVJ nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.
 

     Vše, co se děje v našem životě, není náhoda. Jsou to lekce života, které jsou nám uštědřovány. A způsob jakým se k nim postavíme, rozhodne, zda se budou opakovat nebo jich není již zapotřebí.

      Na problém nenahlížejme  tak, že se ptáme: "Proč se mi to děje?" Ptejme se:"Co mi daná situace má přinést, na čem mám zapracovat?" A v tom může LSVJ  velmi pomoci. Pochopíme-li důvod, máme řešení. Pak není důvod ke stresu a strachu z dané situace, strachu z nemoci. A to přináší pocit klidu.

      Vyšší Já může rovněž pomoci při rozhodování problémů. Zda je dané rozhodnutí přínosem či nikoliv. Z kolika procent je výhodné.  Práce s Vyšším Já otevírá cestu k dalším možnostem v životě.

     

168310_166913353354228_150455361666694_368421_6725843_n.jpg

Ceník LSVJ
 
Zápis z terapie posílám e-mailem jako přílohu ve formátu pdf.

 

Základní čištění obsahuje:

- vyčištění aury:
odvedení přivtělených duší, 
astrálních larev, škodlivých temných energiíí a pod.,
odstranění energetických otisků  po těchto bytostech 

- zjištění totožnosti přivtělených bytostí, odkud se vzali, co způsobují za problémy a jak moc danému člověku škodí.

- zharmonizování, vyladění a srovnání čaker
- kontrola jejich stavu po harmonizaci
- vyspravení a uzavření aurického obalu

Cena 800,-Kč se

 

Zdravotní diagnostika obsahuje:

- zkontrolování stavu imunity, orgánových soustav a jednotlivých orgánů

- zjištění stavu minerálů a vitamínů v těle

- zjištění alergií

Cena 1500,-Kč

 

Vyčištění aury:

- určení počtu přivtělených energií (duší a různých nelidských entit)

- určení jejich totožnosti

- jejich odvedení

- odstranění energetických otisků

- vyspravení a zacelení

- uzavření

Cena 500,-Kč

 

Zharmonizování čaker:

- zjištění průchodnosti a funkčnosti jednotlivých čaker

- jejich pročištění, zharmonizování, odblokování

- kontrola čaker po harmonizaci

Cena 300,-Kč

 

Zjištění alergií:

Cena 300,-Kč

 

Pročištění karmy:

Karma se nedá zcela změnit, zvrátit. Dá se zmírnit její dopad, zlepšit vaše reakce na ní, čímž se vám může také hodně ulevit

Cena 1500,-Kč

 

Čištění prostoru od negativních energií:

- vyčištění bytu, domu a pod. od negativních energií

Cena od 2000,-Kč (záleží zda je prováděno na dálku nebo přímo na danném místě)

 

 Čištění a léčení konkrétního problému:
- zjištění příčiny vzniku problému
- lze provést až po základním čištění (v případě jednoho problému, pokud je problémů více, základní čištění je provedeno jen jednou)
- specifické dle problému (většinou trvá několik dní až několik týdnů, podle závažnosti)  

Cena 1500,-Kč  + základní čištění 800,-Kč

 

Očištění od negativních energií a působení černé magie

- pokud vám někdo úmyslně škodí

- praktikuje na vás černou magii

- proklíná vás 

- chová k vám zášť a nenávist, ve zlém na vás myslí

- přeje vám zlé věci

Cena 2000,-Kč

 
Vždy pro terapii LSVJ uvádějte:
- jméno a příjmení, datum narození
- specifikujte krátce problém, který řešíte
 
Vždy po duchovním léčení LSVJ  obdržíte:
- popis průběhu léčení i s výsledky a doporučeními